ประทับใจเมื่อเข้าวัด

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

สุรัตน์ดา บอร์จ,ประทับใจเมื่อเข้าวัด,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ประทับใจเมื่อเข้าวัด

รักวัดพระธรรมกายเพราะแต่ก่อนเป็นชาวพุทธ ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธ แต่พอเข้าวัดพระธรรมกายได้ฟังคำสอนประทับใจมาก พอได้เข้าวัดที่เคยดื่ม เที่ยว ก็เลิกตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมต่อจากนี้ไปจะรักพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต

                                                             สุรัตน์ดา บอร์จ 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008933146794637 Mins