พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2559

,พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 

     "ผู้มีจิตเลื่อมใส เมื่อได้ถวายทานในหมู่แห่งภิกษุผู้ปฏิบัติตรง  ย่อมได้ผลอันไพบูลย์ ผู้นั้นแล ย่อมไปสู่สวรรค์ บันเทิงอยู่ในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ เสวยผลบุญอันไพบูลย์ เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ผู้ต้องการความสุข  ปรารถนาความสุขอันเป็นทิพย์ หรือปรารถนามนุษย์สมบัติอันเลิศ  ควรถวายทานเป็นนิตย์ทีเดียว” ผลทายกวิมาน
 
     ทานบารมี เป็นบารมีแรกในบารมีทั้ง 10 ทัศ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งมหาสมบัติทั้งหลาย ที่จะต้องเอาไว้ใช้สร้างบารมีในภพชาตินั้นๆ  และยังเป็นรากฐานเบื้องต้นในการที่จะทำให้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบาย  ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องปัจจัยสี่ ไม่ต้องลำบากในการหาเลี้ยงชีพ  เพราะบุญที่เกิดจากการสร้างมหาทานบารมี จะคอยหล่อเลี้ยงและอำนวยประโยชน์สุขให้ตลอดเวลา
 
     นักสร้างบารมีทั้งหลายในอดีตจึงสร้างทานบารมีก่อน แม้แต่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากนํ้าภาษีเจริญ ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า จะสร้างบารมีอะไรก็สร้างไปเถิด แต่อย่าลืมการสร้างทานบารมี  ผลแห่งทานบารมีนี้มีมากมายยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ จะส่งผลให้เป็นความสุขความสำเร็จสมปรารถนา จะสมบูรณ์ด้วยที่สุดของทุกสิ่ง ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้ากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ยิ่งทำมาก ก็ยิ่งได้มาก ได้ทั้งบุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด ปรารถนาสิ่งใดก็ได้หมด ดังนั้น ขอให้ก็ให้สร้างบารมีให้เต็มที่กันทุกคน 

 
     

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010492324829102 Mins