"แถลงข่าวคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย" วันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2559

"แถลงข่าวคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย"
วันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2559

"แถลงข่าวคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย" วันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

    “วันอาสาฬหบูชา” ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ พระโกญทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอออกบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบ 3 ในวันนี้

     พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั่วโลก ร่วมกัน “สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ต่อเนื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มต้นมาตั้งแต่วันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้ครบ 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้

     ซึ่งปรากฏว่าทั้งพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ได้หลั่งไหลกันมา “สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์” กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยไม่ขาดตอนเลยแม้แต่นาทีเดียว จนครบ 1 ล้านจบเร็ว เกินคาดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา

     พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี จึงได้ขยายเป้าหมายให้ชาวพุทธมาร่วมกัน “สวดธัมมจักกัปวัตนสูตรให้ครบ 4 ล้านจบ ภายในวันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง” ต่อไป

     เมื่อ 48 ปีก่อน ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 คือ วันที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่บวชอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้รับฉายาว่า “ธัมมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”

     หลังจากบวชแล้วท่านได้กล่าวถึงอุดมการณ์ในการออกบวช ไว้ตอนหนึ่งว่า... “การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล 227 ข้อ ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย… การบวชนั้น ถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วย ไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว”

     อุดมการณ์ อันมั่นคงเช่นนี้ จะเกิดได้ต้องอาศัยการศึกษาและปฏิบัติ จนรู้ซึ้งถึงคุณค่าของพุทธธรรมด้วยตนเองอย่างถ่องแท้เท่านั้น ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า อำนาจพุทธธรรมนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้ง จนทำให้เกิดความตั้งใจอันมั่นคงว่า จะสละชีวิตนี้แก่พระพุทธศาสนาครองผ้ากาสาวพัสตร์ไปตราบสิ้นอายุขัย

    หลังจากบวชแล้วท่านก็มุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตน บำเพ็ญเพียรภาวนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังมาตลอด 48 พรรษา “สร้างวัด” ที่สามารถรองรับชาวพุทธมาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ 1 ล้านคน สร้างพระภิกษุนับหมื่นนับแสนรูป สร้างคนให้เป็นคนดี เชิญชวนชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรมนับล้านๆคน เผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วโลก มีผลงานประจักษ์ชัดเป็นรูปธรรมมากมาย

        โบราณกล่าวว่า “ไม้ใหญ่ย่อมต้องลมแรง” ตลอด 48 พรรษาที่ผ่านมา มีทั้งผู้ที่ศรัทธาเห็นด้วย มาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามากมาย แต่ก็มีผู้ที่ยังไม่เข้าใจจึงสงสัย บ้างก็กลายเป็นความหวาดระแวง จับผิด จ้องโจมตี ก่อให้เกิดอุปสรรคมากมาย แต่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ก็ยังคงยืนหยัดให้กำลังใจศิษยานุศิษย์ เดินหน้าทำความดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเชื่อมั่นว่า กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทุกอย่างได้ดีที่สุด และสุดท้ายทุกคนก็จะเข้าใจและมาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

      "เวลาบนโลกนี้สั้นนัก ไม่ถึง 100 ปี ก็จะตายกันหมด ขอทุกท่านจงใช้เวลาอันน้อยนิดนี้ ทำความดีสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่เถิด"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020916835467021 Mins