คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่?

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2559

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่?
หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์?

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ , ดุสิตบุรี , วัดพระธรรมกาย , สวรรค์ , ธรรมะ , ธรรมกาย

    เรื่องคำว่า  “ดุสิตบุรี”  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกคนไม่ชอบวัดพระธรรมกายในโลกโซเชียลนำไปตีประเด็นล้อเลียน แถมเหน็บแนมว่า  “คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก”  ซ้ำยังค่อนขอดว่า “ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย”

    หากอ่านมาถึงบรรทัดนี้ ก็อยากให้ลองเปิดใจกว้าง ๆ  ดูว่า เราคล้อยตามกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์กันมาแบบมั่ว ๆ หรือเปล่า และที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านหรือเปิดดูบ้างไหม? คราวนี้เราลองมาดูข้อมูลที่แท้จริงกันบ้างว่า คำว่า “ดุสิตบุรี” หมายถึงอะไร?

   “ดุสิตบุรี” หมายถึง “สวรรค์ชั้นที่ ๔ หรือสวรรค์ชั้นดุสิต” ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง

    อีกทั้งคำว่า “ดุสิตบุรี” ยังมีปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง เช่น  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๑๔ หน้า ๔๒-๔๓ ทีฆนิกายมหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร ดังนี้

   “...แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรนั้น เสด็จดำรงอยู่ใน ‘ดุสิตบุรี’ ตลอดพระชนมายุ ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ อย่างใน ‘ดุสิตบุรี’ นั้น แล้วทรงจุติจาก ‘ดุสิตบุรี’

    นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๓๒ หน้า ๒๔๗ อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ ๑ ดังนี้

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ , ดุสิตบุรี , วัดพระธรรมกาย , สวรรค์ , ธรรมะ , ธรรมกาย

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ , ดุสิตบุรี , วัดพระธรรมกาย , สวรรค์ , ธรรมะ , ธรรมกาย

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ , ดุสิตบุรี , วัดพระธรรมกาย , สวรรค์ , ธรรมะ , ธรรมกาย

  “…สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า  วิปัสสี  จุติจาก ‘ดุสิตบุรี’ บังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี...”

   จากตัวอย่างของคำว่า  “ดุสิตบุรี”  ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่ปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่งเท่านั้น และถ้าใครต้องการค้นหาคำนี้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ก็สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลได้

     เพราะฉะนั้นคำว่า “ดุสิตบุรี” จึงไม่ใช่คำที่วัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่ใครหลาย ๆ คนเข้าใจ แต่เป็นคำเรียก “สวรรค์ชั้นดุสิต” ที่ใช้ตามพระอรรถกถาจารย์เพื่อให้จดจำกันง่าย ๆ ก็เท่านั้น

   ฉะนั้น  เวลาจะด่าว่า คอมเมนต์ จะโพสต์ หรือหลงเชื่ออะไร ก็อยากให้ลองเปิดอ่านพระไตรปิฎกเสียก่อน เพราะหากเราด่าเอามัน คะนองอยากด่าวัดพระธรรมกาย เราอาจบาปหนัก เพราะพลาดไปด่าว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลกรรมนี้จะทำให้ต่อไปเราจะกลายเป็นคนไร้ดวงปัญญา เกิดในตระกูลต่ำ และตกนรกหมกไหม้อย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวล่ะ !!

คำว่า "ดุสิตบุรี" มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ , ดุสิตบุรี , วัดพระธรรมกาย , สวรรค์ , ธรรมะ , ธรรมกาย

 


Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
http://dhamma-media.blogspot.com/

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012533823649089 Mins