วัดพระธรรมกาย ไม่ได้สร้างความขัดแย้งศาสนา ไม่ใช่ผู้สร้าง Fake NEWS  ตามที่ MGR ONLINE เสนอข่าว “Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย” วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายก็ไม่เคยบังคับใครให้ทำบุญ เพราะการทำบุญเป็นเรื่องของความสมัครใจ
...อ่านต่อ
การจัดธรรมยาตราทำให้เกิดสิ่งดีงามบนผืนแผ่นดินไทยมากมาย เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
...อ่านต่อ
ถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะพบว่า.. สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล
...อ่านต่อ
ทำบุญมาก ยิ่งทำให้เราขัดเกลากิเลสตระกูลโลภะได้มาก เมื่อเราขัดเกลาได้มาก ใจเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย
...อ่านต่อ
หลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น
...อ่านต่อ
เมื่อเข้าวัดควรแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อย
...อ่านต่อ
การบูชาด้วยสิ่งของ เรียกว่า อามิสบูชา
...อ่านต่อ
เป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หนึ่งเดียวบนโลก
...อ่านต่อ
การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเสมือนการ
...อ่านต่อ
การก่อสร้างได้ใช้วัสดุที่คงทนถาวรเป็นพิเศษกว่าปกติมาก
...อ่านต่อ
จริงๆ การสร้างวัด สร้างพระธาตุ หรือพระพุทธปฏิมากร
...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร
...อ่านต่อ
ทรงกำชับว่าให้สร้างไว้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพบเห็นมาก ๆ
...อ่านต่อ
การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์
...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็มีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์
...อ่านต่อ
ดังนั้นเรื่องนี้จะยุติได้โดยเข้าอาวาสจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อภาวะบ้านเมืองเป็นปกติ กระบวนการยุติธรรมโปร่งใส
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล