ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ?
 

องค์พระ , พุทธศิลป์ , ธรรมกาย , พระธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , เจดีย์ , พระพุทธรูป

     องค์พระลักษณะนี้ ได้จำลองแบบมาจากพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นลักษณะของกายมหาบุรุษ 32 ประการ ซึ่งก็เหมือนกับกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยม ท่านก็จะเกิดมามีลักษณะกายที่สมส่วนสง่างามเช่นนี้

    และเพื่อให้เห็นลักษณะมหาบุรุษได้ชัดเจน จึงได้สร้างพระพุทธรูปแบบห่มคลุมจีวรแนบติดตัวเพื่อให้เห็นลักษณะมหาบุรุษชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างกายมหาบุรุษ 32 ประการแบบนี้ จะกลายเป็นปริศนาธรรมให้กับผู้มีดวงปัญญาในอนาคต ซึ่งจะมาถามว่า..ทำไมต้องสร้างพระลักษณะนี้ และเมื่อรู้ว่า..เป็นลักษณะของกายมหาบุรุษ 32 ประการ ก็จะมาศึกษาดูว่า..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องทำบุญสร้างบารมีมาอย่างไรถึงจะได้ลักษณะอย่างนี้ และเมื่อศึกษาแล้ว..ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามอย่างท่าน
 

องค์พระ , พุทธศิลป์ , ธรรมกาย , พระธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , เจดีย์ , พระพุทธรูป

พระพุทธรูปปางสมาธิโตลุวิละ (Toluvila  Statue)
สร้างในพุทธศตวรรษ 9-10 ศิลปะสมัยอนุราธปุระ มีลักษณะคล้ายองค์พระธรรมกายมาก

 

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์  สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018610648314158 Mins