ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?


บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ , พระมหาธรรมกายเจดีย์ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , เจดีย์

   การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเสมือนการสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ ซึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นอยู่ในมงคลสูตร 38 ประการที่ว่า ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลว่า การบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลาย นี้เป็นมงคลอันสูงสุด

   ซึ่งในที่นี้ก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกถึงและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตาม

   และที่สำคัญบุคคลผู้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเนืองนิตย์ จะได้รับอานิสงส์คือ เมื่อหลับตาลาโลกแล้วจะมีสุคติเป็นที่ไป

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010879158973694 Mins