อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
 

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , พระพุทธเจ้า , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ธรรมกาย , เจดีย์ , ธรรมกายเจดีย์

      เพราะ

1. เป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หนึ่งเดียวบนโลก

2. เป็นเจดีย์ที่สร้างจากพลังศรัทธาอันมหาศาลดังมีรายชื่อถึงล้านคน

3. เป็นเจดีย์ที่มีคนไปสักการะพร้อมกันมากที่สุดในแผ่นดินไทย

4. เป็นเจดีย์ที่มีพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีกรรมได้จำนวนกว่าล้านคน

5. เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้แต่ดั้งเดิม คือ ทรงโอคว่ำ หรือทรงโดม

6. เป็นเจดีย์ที่แฝงพุทธปรัชญาและปริศนาธรรมอันลึกซึ้ง

7. เป็นเจดีย์ที่มีความคงทนถาวรยาวนานถึง 1,000 ปี

8. เป็นเจดีย์ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมวิถีพุทธ

9. เป็นเจดีย์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาที่โดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

10. เป็นเจดีย์ที่มีคนไปสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตลอด 24 ชั่วโมง

    ด้วยเหตุผลอย่างนี้ จึงอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับวิถีชาวพุทธเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล และอยากให้ทุกท่านได้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001267683506012 Mins