ชี้แจงกรณี Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนา

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2563

 

ชี้แจงกรณี Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนา

                วัดพระธรรมกาย ไม่ได้สร้างความขัดแย้งศาสนา ไม่ใช่ผู้สร้าง Fake NEWS

 ตามที่ MGR ONLINE เสนอข่าว “Fake NEWS เสี้ยมขัดแย้งศาสนาต้นตอจากธรรมกาย” วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า วัดและลูกศิษย์ไม่เคยสร้างความขัดแย้งทางศาสนา และไม่เคยสร้าง Fake NEWS ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ เป็นการใส่ร้ายวัดและลูกศิษย์วัด

 วัดพระธรรมกายมุ่งเน้น สร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลก และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจจของทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งนี้หากกวัดพระธรรมกายหรือคณะศิษย์ได้รับความเสียหายหรือถูกเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าว ทางวัดและคณะศิษย์ขอใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนี้ต่อไป

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

12 มกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0074233015378316 Mins