ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?
 

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร
รวมถึงการบวชพระและสามเณรจำนวนมาก


ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

    ก่อนจะตอบข้อนี้ เราอยากให้รับรู้ข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร รวมถึงการบวชพระและสามเณรจำนวนมาก

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาบำเพ็ญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินอยู่เนืองนิตย์

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจำนวนล้านดวง

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมานั่งสมาธิพร้อมกันจำนวนเรือนล้าน

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมที่สามารถรวบรวมนักเรียนนักศึกษามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และศึกษาธรรมะพร้อมกันได้คราวละเป็นล้านคน

> พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลกทุกชาติทุกภาษามาร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

  จากข้อมูลที่ให้ข้างต้น ถือได้ว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาสักการบูชา นั่งสมาธิ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนทุกเพศทุกวัยมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

    จุดนี้แสดงให้เห็นว่า พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดเท่าที่เคยปรากฏในยุคนี้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม คือ...

 1) สร้างไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากภายในพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ธาตุเจดีย์) ตลอดจนบรรจุพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆ (ธรรมเจดีย์) และที่สำคัญยังเป็น อุทเทสิกเจดีย์ คือ เจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากถึงล้านองค์ 
(ซึ่งพระมหาธรรมกายเจดีย์นี้ ถือเป็นพระเจดีย์ที่สร้างตรงตามประเภทของเจดีย์ในพระพุทธศาสนาถึง 3 ประเภท จาก 4 ประเภทเลยทีเดียว ซึ่งประเภทของเจดีย์ 4 ประเภท ได้แก่ 1. ธาตุเจดีย์ 2. ธรรมเจดีย์ 3. บริโภคเจดีย์ 4. อุทเทสิกเจดีย์)

   2) สร้างไว้เป็นสถานที่รวมมหาชนบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดิน

  3) สร้างไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธามหาชนที่มาจากทั่วทุกสารทิศให้มาทำความดี นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา ตักบาตร สวดมนต์ เช่น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  4) สร้างไว้เป็นศูนย์กลางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น เวียนประทักษิณ จัดพิธีกรรมงานบวชในโครงการบวชพระแสนรูปทุกจังหวัดทั่วไทย บวชสามเณรล้านรูปทุกจังหวัดทั่วไทย และรวมพลังเด็กดีวีสตาร์มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 5) สร้างไว้เป็นสถานที่สอนศีลธรรม อบรมเทศน์สอน อบรมปลูกฝังคนให้เป็นคนดีในโครงการต่างๆ เป็นประดุจมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมชั้นเลิศของโลก
 

   พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาบำเพ็ญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินอยู่เนืองนิตย์

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์
 

 พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจำนวนล้านดวง

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์
 

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมที่สามารถรวบรวมนักเรียนนักศึกษา
มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และศึกษาธรรมะพร้อมกันได้คราวละเป็นล้านคน

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์
 

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมานั่งสมาธิพร้อมกันจำนวนเรือนล้าน

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์
 

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลกทุกชาติทุกภาษา
มาร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

พระมหาธรรมกายเจดีย์ , ธรรมกาย , คำสอนธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , เจดีย์ , สถูป , อุทเทสิกเจดีย์

 

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014736175537109 Mins