ความหวังของโลกและจักรวาล

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

ยกย่องคนดี ความดียิ่งมากมาย

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  ก็หนีกรรมไม่พ้น

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชีวิตต้องพิจารณาตลอดเวลส
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัว
เราเอาธรรมะ
ขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไร
อย่าให้เราหลง เพลิดเพลินำปตามกิเลส

สังขาร มีความเสื่อมไป เป็นธรรมดา

เรานั้นคือความหวังของโลกและจักรวาล ที่จะนำสันติสุขที่แท้จริงกลับคืนมา
ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013362487157186 Mins