ฝากแชร์ด้วย การ์ดดีดี อ่านแล้วจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ มีความเห็นอันเป็นสัมมาทิฏฐิ


Card DD มีอะไรให้ดู..ก็ดูไป..
...อ่านต่อ
Card DD มีอะไรให้ดู..ก็ดูไป..
...อ่านต่อ
อย่าท้อในสิ่งที่ตนเองเชื่อ จงมุ่งมั่นทำความดีต่อไป
...อ่านต่อ
ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และมีกำลังใจ พร้อมแบ่งปันให้ผู้อื่น
...อ่านต่อ
เราผ่านไปด้วยกัน แม้จะลำบากเพียงไรก็ตาม
...อ่านต่อ
เรามาสร้างความดี รักและปกป้องพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ถ้อยคำสุภาษิต เพื่อเป็นกำลังใจ
...อ่านต่อ
ยืนหยัด ให้อภัย ไม่ผูกโกรธ ทำใจให้ใสสว่าง
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างความดีต่อไป แม้จะมีอุปสรรคขว้างกั้น เพราะเราคือคนดีที่โลกต้องการ
...อ่านต่อ
ภาพแห่งการสร้างบารมีและกำลังใจ จะอยู่คู่กับเรา ตรึกนึกถึงบุญที่เคยทำมาบ่อยๆ
...อ่านต่อ
สิ่งที่ต้องมี คือความดีและคุณธรรม
...อ่านต่อ
สุขสันต์วันปีใหม่
...อ่านต่อ
เราต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญ นั้นคือพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ต้องอาศัยกำลังของ พุทธบริษัททั้ง 4
...อ่านต่อ
เราคือยอดนักสร้างบารมี ที่จะทำความดีต่อไป
...อ่านต่อ
เราคือนักสร้างบารมี ที่มีผู้รอคอยเราไปทำหน้าที่อยู่ และเราจะช่วยยอยกพระพุทธศาสนา ให้รุ่งเรืองในยุคของเราให้ได้
...อ่านต่อ
ยิ่งนิ่ง ยิ่งใส รักษาใจไว้ในความสว่างไสว และพร้อมเพรียงกัน สวดธัมมจักฯ ณ พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
...อ่านต่อ
ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อเราลงมือทำ ชาวโลกอีกมากรอคอยพวกเราอยู่ ไปทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรให้ชาวโลกทุกคน
...อ่านต่อ
เราต้องปลื้มให้ต่อเนื่อง เรานึกถึงบุญคราวใดคราวนั้นเราต้องปลื้มเหมือนเรากำลังทำบุญนั้นอยู่ และบุญนั้นจะหล่อเลี้ยงเราให้มีความสุข ความสำเร็จ
...อ่านต่อ
หลังงานบุญใหญ่บุญยังส่งผลต่อเนื่อง ให้เราปลื้มต่อเนื่อง รักษาใจให้ปีติไว้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกทุกคน รักษาใจให้ผ่องใส เก็บเกี่ยวบุญให้เต็มที่ทุกๆคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล