ต้อนรับปีใหม่ 2017

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2560

สวัสดีปีใหม่ 2560
ขอคุณพีะศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
มีความสุขตลอดปี เทอญ

ส่งความสุข 2560
มั่ง มี ศรี สุข ตลอดปี ตลอดไป
รวย รวย รวย

ปีใหม่ขอให้ทุกท่าน
มีแต่ความมั่งคั่ง
เย็นกาย เย็นใจ โรคภัยอย่าเบียดเบียน

แตกต่าง แต่เติมเต็ม
หลากสีสัน สร้างสรรค์โลก ให้สวยงาม

ถ้าไม่ออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง
จะรู้ได้อย่างไร....
ว่าท้องฟ้า...ทะเล..กว้างแค่ไหน

โลกนี้ไม่ได้อ้างว้าง
ลองหันไปมองข้างๆ
ยังมีคนคอยให้กำลังใจ

 Total Execution Time: 0.0092249353726705 Mins