เราต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2559

ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธี
คนดีไม่ใส่ร้ายทำลายพระผู้บริสุทธิ์ 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

หากต้องการให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต
ก็ต้องเลือกทำใน สิ่งที่ถูกต้อง

ของขวัญที่ดีที่สุด ที่ควรหิยบยื่นให้กัน คือความสุข 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031260550022125 Mins