บอกเล่าเก้าสิบ

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2560

เรารักพระพุทธศาสนา เราต้องรักษาศาสนาของเรา
เราไม่ทำ ใครจะทำ

ลงเรือลำเดียวกัน
ถ้าไม่ช่วยพาย ก็อย่าทำเป็นตัวถ่วง

หนอน มักจะทำตัวกลมกลืนกับใบไม้
สุดท้าย ค่อยๆ กลืนกินใบ จนต้นไม้นั้น ตายทั้งเป็น

ปรองดอง ปรองดอง
ด้วยความรัก ความหวังดี จึงจะมีสันติสุข

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056778470675151 Mins