ถ้อยคำสุภาษิต เพื่อเป็นกำลังใจ

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2560

ข่มใจน่ะดี แต่อย่าไปข่มใคร

คำร้อนๆ ทำให้ใจ เร่าร้อน
คำเย็นๆ จิตใจก็ เยือกเย็น

อุปสรรค เหมือน ยอดหญ้า
ใจหาญกล้า เหมือน ท้องฟ้า
ที่ใครๆทำอะไรไม่ได้

จิตนิ่งจึงรู้กระจ่าง
จิตสว่างจึงรู้แจ้ง

 Total Execution Time: 0.0011141180992126 Mins