ทุกที่เรานั้นสามารถสร้างนิสัย และคุณงามความดี

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2559

ยามมีสุข เราจะสงบเสงี่ยม

ในยามอันตราย เราจะหาญกล้า

ยามมีภัย เราจะหนักแน่น

ไม่มีที่แห่งไหนในโลก และจักรวาลที่ กรรม  จะตามไปไม่ถึง

ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ปานใด
ใบไม้จะร่วงหล่นลงสู่ดินเสมอ

เราเกิดมาเพื่อชนะ มิใช่เพื่อแพ้

ม้าศึกยังไม่กลัว  เมื่อมีสงคราม

ม้าศึกยังไม่กลัว  เมื่อมีสงคราม

ทุกที่เรานั้นสามารถสร้างนิสัย และคุณงามความดีให้เกิดกับตัวเราเองได้
ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกได้อีกด้วย ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน