นึกถึงบุญคราวใดคราวนั้น

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2559

สติมาปัญญาเกิด
สติเตลิดจะเกิดปัญหา

ปล่อยวางได้ ใจเป็นสุข

ให้อภัย และมีเมตตา
นำพาไปสู่ความสุข

บางครั้งความเงียบ ก็เป็นคำตอบที่ดี่ที่สุด

ไม่ใช่ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก
แต่เป็นเพราะความคิดมากที่ทำให้เราทุกข์

อย่าปล่อยให้คำร้าย ๆ มาทำลายคุณความดี

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
จงทำแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีไม่เอา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019876118501027 Mins