เรานั้นคือตัวจริง

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2559

ถ้าเราเข้มแข็ง...เขาจะเข้มแข็ง
ถ้าเรามีระบบระเบียบ  เขาก็จะมีระบบระเบียบด้วย

ไม่ได้สร้างภาพ   แต่สร้างคุณภาพ

ปัญหาทุกอย่าง
ย่อมมีทางแก้  ไม่มีทางตัน

เราไม่ใช่เทวดา  เราเป็นมนุษย์ธรรมดา
ก็ต้องเจออุปสรรคบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

โลกไม่ได้ต้องการ  การเปลี่ยงแปลงใดๆ
มีแต่ใจที่ไม่มั่นคง ที่เปลี่ยนแปลง

จงไปตามหาความสำเร็จ  อย่ารอให้ความสำเร็จมาหาเรา

เรานั้นคือตัวจริง เป็นที่พึ่งพิงของพระพุทธศาสนา หากเราไม่ก้าวเดินมาข้างหน้า
ก็อย่าหมายว่าจะเหลือพระพุทธศาสนาให้รุ่นต่อไป ขอธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 Total Execution Time: 0.025332550207774 Mins