เรานั้นคือตัวจริง

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2559

ถ้าเราเข้มแข็ง...เขาจะเข้มแข็ง
ถ้าเรามีระบบระเบียบ  เขาก็จะมีระบบระเบียบด้วย

ไม่ได้สร้างภาพ   แต่สร้างคุณภาพ

ปัญหาทุกอย่าง
ย่อมมีทางแก้  ไม่มีทางตัน

เราไม่ใช่เทวดา  เราเป็นมนุษย์ธรรมดา
ก็ต้องเจออุปสรรคบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

โลกไม่ได้ต้องการ  การเปลี่ยงแปลงใดๆ
มีแต่ใจที่ไม่มั่นคง ที่เปลี่ยนแปลง

จงไปตามหาความสำเร็จ  อย่ารอให้ความสำเร็จมาหาเรา

เรานั้นคือตัวจริง เป็นที่พึ่งพิงของพระพุทธศาสนา หากเราไม่ก้าวเดินมาข้างหน้า
ก็อย่าหมายว่าจะเหลือพระพุทธศาสนาให้รุ่นต่อไป ขอธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน