ขณะนี้เราคือทุกสิ่งของพระพุทธศาสนา

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2559

ต่อให้มีเงินตราเวลา  แต่ไร้อารมณ์ดีๆ สิ่งที่มีค่าก็เหมือนไม่มี

เราเกิดมาเพื่อกล้า มิใช่เพื่อกลัว

อารมณ์ดี มิควรห่างไปจากใจเรา

ลูกนกยังไม่กลัวที่จะหัดบิน  เราเป็นคนต้องกล้าทำความดี

เราเกิดมาเพื่อชนะ  มิใช่เพื่อแพ้

อยู่ในเรือลำเดียวกัน  เป้าหมายเดียวกัน
อย่าใช้ไม้พายตีกันเลยครับ

คนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่น  แต่คนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเอง

บอกตัวเองเสมอว่า เราคือผู้กล้า
จับมือกันไว้แล้ว สู้ไปด้วยกัน

ม้าศึกยังไม่กลัวเมื่อมีสงคราม

ขณะนี้เราคือทุกสิ่งของพระพุทธศาสนา  
จงใช้สิ่งที่มีให้เป็นไปเพื่อบุญบารมี และนำพาชาวโลกทั้งหลายสู่จุดหมายอันเป็นนิรันดร์  
นั้นคือพระนิพพาน และที่สุดแห่งธรรม ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032020489374797 Mins