คนอัศจรรย์ทำสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นได้

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

เมื่อใจใสใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ

น้ำผึ้งหยดเดียว "ทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่"

มิใช่สูงศักดิ์ แล้วจักพัฒนาตนได้สูงส่ง
มิใช่ต่ำศักดิ์ แล้วจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนโบยบินไปไม่ได้

งานหนักไม่เคยฆ่าคน

จงเข้มงวดกับตน แต่ผ่อนปรนกับผู้อื่น

ดีหรือเลว อยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำพูด

วัยที่แข็งแรง กำลังมีเรี่ยวแรง นำไปสร้างความดี กันจะดีกว่า

คำพูดแม้ไม่มีตัวตน ถ้าใช้ให้ถูกต้อง
ย่อมนำสิริมงคลมาให้

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แด่ทักขิไณยบุคคล

 Total Execution Time: 0.00080068508783976 Mins