คนอัศจรรย์ทำสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นได้

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

เมื่อใจใสใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ

น้ำผึ้งหยดเดียว "ทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่"

มิใช่สูงศักดิ์ แล้วจักพัฒนาตนได้สูงส่ง
มิใช่ต่ำศักดิ์ แล้วจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนโบยบินไปไม่ได้

งานหนักไม่เคยฆ่าคน

จงเข้มงวดกับตน แต่ผ่อนปรนกับผู้อื่น

ดีหรือเลว อยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำพูด

วัยที่แข็งแรง กำลังมีเรี่ยวแรง นำไปสร้างความดี กันจะดีกว่า

คำพูดแม้ไม่มีตัวตน ถ้าใช้ให้ถูกต้อง
ย่อมนำสิริมงคลมาให้

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แด่ทักขิไณยบุคคล