วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2559

วันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะชีวิตอาจหยุดได้ทุกเมื่อ นักสร้างบารมีย่อมไม่ประมาทในชีวิต
และหมู่ชนเป็นอันมากที่รอคอยพวกเราอยู่ ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

จะกลัว ไปใย กับเศรษฐกิจเงียบสงบ

คำพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตา
เหมือน "ชักเชื้อไฟ" ให้ออกจากกองเพลิง

อันคนชั่ว ตัวทำไม่ได้
ก็โทษว่าคนอื่น

ไม่มีกำลังใจแม้ร่างกายแข็งแรง "ก็หมดท่า"

เวลา ผ่านเลยไปไม่รอรี
จงรีบทำความดี ก่อนไม่มีโอกาสได้ทำ

จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามี และจงยินดีในสิ่งที่เราเป็น

เราจะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกา

แก้ปัญหาไม่ไหวก็ออกไป
ให้คนอื่นมาทำแทนเถอะ

ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ

จะมาพูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่นทำไม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013262033462524 Mins