สิ่งอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2559

นิ่ง ไม่ได้แปลว่า แพ้เสมอไป

บุญ ต้องสั่งสมตอนมีชีวิต
พอหมดชีวิต ก็หมดสิทธิ์ สั่งสมบุญ

เรา คือ ผู้ชักจูงคน ให้ทำแต่ความดี

สติ มา ปัญญา เกิด

ยามที่จิตใจของเรา  สว่างสดใสด้วยธรรมะ
มองอะไรก็จะสวยงาม และเปล่งประกาย

ศิลปะ แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

สิ่งอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ คือพระรัตนตรัย
ทว่าชาวโลกทั้งหลายที่รู้ความจริงนี้มีไม่มากเลย มาเถิดยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน
ยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมทุกคน มาทำหน้าที่บอกหนทางอันประเสริฐนี้ให้กับชาวโลกทุกคน  
ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 Total Execution Time: 0.0019278367360433 Mins