กัลยาณมิตร คือผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตน

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2559

เราจะเป็นเหมือนสะพาน ที่ทอดให้หมู่ชน
เดินออกจากความทุกข์  มาสู่อันสุขเกษม

อย่าให้ระยะทางเป็นกำแพงขวาง การทำความดี

เรา คือ ผู้ยอมลำบากเพื่อคนอื่น

ชีวิตจะสดใส เมื่อเอาใจอยู่กับธรรมะ

ท้อไม่เป็น แพ้ไม่ได้

กัลยาณมิตร คือผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อผู้อื่น คือผู้กล้าที่จะสวนกระแสกิเลส
คือสะพานเชื่อมหนทางพระนิพพานให้กับหมู่ชน
ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010732599099477 Mins