วันแห่งบุญกุศล

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

ทุกๆวัน คือ วันแห่งความโชคดี

นักรบไม่หวั่นต่อศึกสงคราม ยามรบเรามิหวั่น

อย่าหลงไปตามอำนาจจิต

สังขารที่จิรังยั่งยืน ไม่มี

การปกครองที่นิยมธรรมเป็นสิ่งที่ดี

จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

ผู้ฉลาด ไม่ควรท้อแท้

เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง

ผู้ทำตามใจ ย่อมมีแต่ความเดือดร้อน

จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง

วันแห่งบุญกุศลอีกวันที่เราจะร่วมกัน แบ่งปันความดีและความจริงให้โลกได้รู้
ธรรมคุ้มครองรักษาทุกท่าน

Total Execution Time: 0.0010559837023417 Mins