วันแห่งบุญกุศล

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

ทุกๆวัน คือ วันแห่งความโชคดี

นักรบไม่หวั่นต่อศึกสงคราม ยามรบเรามิหวั่น

อย่าหลงไปตามอำนาจจิต

สังขารที่จิรังยั่งยืน ไม่มี

การปกครองที่นิยมธรรมเป็นสิ่งที่ดี

จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

ผู้ฉลาด ไม่ควรท้อแท้

เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง

ผู้ทำตามใจ ย่อมมีแต่ความเดือดร้อน

จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง

วันแห่งบุญกุศลอีกวันที่เราจะร่วมกัน แบ่งปันความดีและความจริงให้โลกได้รู้
ธรรมคุ้มครองรักษาทุกท่าน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011644999186198 Mins