บุญเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

ขอให้ทุกข์มลาย

ขอให้มีความสุข

เจริญยิ่งๆ ในหน้าที่การงาน

บุรุษหรือสตรี ก็สร้างคุณงามความดีได้

ความดี ทุกคนทำได้

สิ่งอันดี สิ่งอันเลิศ สิ่งอันประเสริฐ
ยอมเหมาะ และควรกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐ

เปิดโอกาให้ใจเราพัฒนา ด้วยการรักษาใจไว้ที่กลางตัวเรา

เวลาไม่เคยคอยใคร เราควรใช้เวลาให้คุ้ม

บุญเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เมื่อขาดบุญความยากลำบากจะเกิดขึ้น 
ปิดหนทางแห่งความยากลำบาก ด้วยการสั่งสมบุญทุกๆวัน 
ขอให้ธรรมรักษาคุ้มครอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03177524805069 Mins