ความดีและคุณธรรม

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2560

การทำข้อสอบต้องมี 2B
แต่ถ้าอยากมีชีวิตที่ดี ต้องมีบุญ

พอเพียง ทำให้เราเพียงพอเป็นสุข

อยากเป็นคนโง่ ที่มีเพื่อนเยอะ
ดีกว่าเป็นคนฉลาด ที่ไม่มีเพื่อนเลย

รีบสั่งสมบุญเถิดประเสร็ฐนัก

การต่อสู้ที่แท้จริง
คือต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ในใจ
ขอเป็นกำลังใจให้ สู้ต่อไป

อำนาจยิ่งเสพ ยิ่งบ้า
ยิ่งกว่ายาเสพติด

 Total Execution Time: 0.049351799488068 Mins