ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2559

เมื่ออดทนได้ ก็ประสบความสำเร็จได้

แพ้ในวันนี้ ใช่ว่าแพ้ตลอดไป

มีพบ ก็มีการพรากจาก

ควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดี ในความชั่ว

คนมีปัญญา ย่อมควบคุมการแสดงออก

ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา

คนไร้ปัญญา ย่อมไม่พินิจ พิจารณา

ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ทำให้เราสามารถที่จะผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้
ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042483488718669 Mins