คิดแต่สิ่งดีดี

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2559

ทาน เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สมบัติ

สมาธิ เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

ยิ้มไว้ ยิ้มไว้
โลกสดใส ด้วยรอยยิ้ม

ชีวิตในสังสารวัฏ เหมือนเป็นอิสระ แต่ถูกกักขัง

จงคิดทุกคำที่พูด แต่จงอย่าพูด ทุกคำที่คิด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031164399782817 Mins