สู้ต่อไป

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2559

หากเชื่อในบุญ ไม่ต้องสนใจอะไร ใคร ทำอะไร
แค่นั่งสมาธิ สวดมนต์ บุญย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ชีวิตคนทั้งคน ต้องมาพัง
เพราะคนโกหก มันไม่คุ้มกันเลยนะ

คนดี ชอบถวายทาน
คนพาล ชอบถวายคดี

 Total Execution Time: 0.0012586156527201 Mins