เราคือยอดนักสร้างบารมี

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2559

ถึงแม้นี้จะเป็นสิ่งเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆที่ทำได้
แต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำเพื่อรักษาพุทธศาสนา

การจะเป็นคนหนึ่งในประวัติศาสตร์
มันอยู่ที่เราทำอะไร ไม่ใช่อยู่ที่ไม่ทำอะไร

สู้ด้วยความบันเทิง เพราะว่า ใจใส
ใจใส ทำอะไรก็ สำเร็จ ใจอยู่ฐานที่ 7
ทำอะไรสำเร็จอย่างสบายๆ

 Total Execution Time: 0.0011702497800191 Mins