เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2559

ยิ่งยกย่องความดี
ความดียิ่งมากมาย

ฝนตกได้ แต่ใจอย่าตก  ผู้ฉลาดควรสั่งสมบุญ  ทุกๆสถานการณ์

จิตที่ตั้งมั่นดีแล้ว  ย่อมควรแก่การงาน

ลิขิตฟ้า....หรือจะสู้  มานะตน

ผู้มองไกลไม่กังวล ต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า

เราจะไม่ยอมให้ความอยุติธรรม มีอำนาจเหนือเรา

ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
คนเราต้องรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์

ม้าดีต้องวิ่ง
คนจริงต้องไม่กลัวงาน

ตายแล้วเอาไปไม่ได้  นอกจากบุญ
ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ จงรีบทำความดี

เปิดอะไรก็ไม่เท่า  เปิดรับเอาคุณงามความดีมาสู่ตัว

ตอบแทนคุณพ่อแม่  แม้ดูแลการกิน
อย่าปล่อยให้แม่เฝ้าถวิล  ลูกเจ้าอยู่ไหน

เราจะก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลาย
ให้เข้าถึงสันติสุขอันแท้จริง จากการปฏิบัติธรรม  ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 Total Execution Time: 0.0020904819170634 Mins