ความสำเร็จย่อมจะเกิดขึ้นได้

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

สติ ทำลายได้ ด้วยความโกรธ

ศรัทธา ประกอบด้วย ปัญญา

สิ่งใดที่ไม่ชอบให้ใครมาทำกับเรา ก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น

จงก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะถึงชัยชนะ

ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไป เหลือไว้แต่ คุณงามความดี

จะเจริญได้ต้องทุ่มเทไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทุ่มเทเอากำลังไปทำลายล้าง

โลกไม่เคยสิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย

ชนะใด จะยิ่งใหญ่ เท่า ชนะใจตน ไม่มี

เมื่อเราลงมือทำแล้ว ความสำเร็จก็เกิดขึ้น จะมากจะน้อยอยู่ที่เราจนเสร็จหรือไม่
ทำให้ถูกดี ถึงดี พอดี ในเวลาที่ดี ธรรมคุ้มครองรักษา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010238488515218 Mins