เวลาในการทำความดีนั้น

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

การรู้จักตัวเอง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว

ทุกปัญหามีทางออก  ไม่ใช่ทุกทางออกมีแต่ปัญหา

นรก สวรรค์ ทางเดียวกันแค่.....สวนทาง

ชัยชนะย่อมเป็นของ ผู้มีความดีเป็นอาภรณ์

ล้านกายแต่หนึ่งใจ .... พิชิตชัยไปรอบทิศ

สันโดษ คือ ใช้ในสิ่งที่ตนมี

รู้จักตัวเอง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว

ชัยชนะ ย่อมเป็นของผู้มีความดีเป็นอาภรณ์

เวลาในการทำความดีนั้น  ไม่เคยจำกัด อยู่ที่เราจัดไว้ตรงไหน ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน