พึงคิดให้รอบคอบ ก่อนเสมอ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

พึงคิดให้รอบคอบ ก่อนเสมอ

ให้มีความรอบคอบเมื่อจะปฏิบัติภารกิจอะไรควรตั้งสติและพิจารณาก่อนเสมอ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011753269036611 Mins