พึงคิดให้รอบคอบ ก่อนเสมอ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

พึงคิดให้รอบคอบ ก่อนเสมอ

ให้มีความรอบคอบเมื่อจะปฏิบัติภารกิจอะไรควรตั้งสติและพิจารณาก่อนเสมอ

 Total Execution Time: 0.0058733661969503 Mins