เป็นกำลังใจทุกคน

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2560

ไม่มีอุปสรรคสำหรับผู้แสวงหาความสำเร็จ "จงหาญกล้า ที่จะเติบโต"

เราเลือกได้ว่าจะทำสิ่งใด
ชีวิตเราลิขิตเอง

ความตระหนี่ ทำให้ยากจน

อุปสรรคที่ถาโถม เข้ามามากเพียงใด ก็แค่ยิ้มรับมัน

ความลำบากสร้างคน  ความสบายทำลายคน

อยู่ไหนก็สงบ ถ้าใจเรา สงบ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028460931777954 Mins