เราต้องช่วยกัน

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2559

ชัยชนะ เกิดขึ้นได้เสมอกับผู้ที่ไม่เคยคิดจะหยุดสู้

อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

เราจะรู้รสชาติของความสุข
ก็ต่อเมื่อ.... เราผ่านความทุกข์มาก่อน

เวลามีเท่ากัน สำคัญที่จะใช้อย่างไร

ก่อนจากโลกนี้ไป  เราควรฝากความดีไว้

อย่าคิดว่า ความชั่ว แค่เพียงเล็กน้อย จึงทำความชั่วนั้น

ทำสิ่งใด อย่างว่าจะถูกใจผู้อื่น
จงมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

เราต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคหรือไม่
เพราะเราจะสร้างบารมีไปด้วยกัน ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 

 Total Execution Time: 0.0011243979136149 Mins