เราต้องช่วยกัน

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2559

ชัยชนะ เกิดขึ้นได้เสมอกับผู้ที่ไม่เคยคิดจะหยุดสู้

อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

เราจะรู้รสชาติของความสุข
ก็ต่อเมื่อ.... เราผ่านความทุกข์มาก่อน

เวลามีเท่ากัน สำคัญที่จะใช้อย่างไร

ก่อนจากโลกนี้ไป  เราควรฝากความดีไว้

อย่าคิดว่า ความชั่ว แค่เพียงเล็กน้อย จึงทำความชั่วนั้น

ทำสิ่งใด อย่างว่าจะถูกใจผู้อื่น
จงมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

เราต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคหรือไม่
เพราะเราจะสร้างบารมีไปด้วยกัน ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010312517484029 Mins