ทุกความสำเร็จมีเราเป็นผู้นำ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2559

กตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่ เมื่อท่านมีชีวิต
ดีกว่าอุทิศ เมื่อตอนท่านจากไป

คนรู็ธรรมะ  ชอบเอาชนะผู้อื่น
คนมีธรรมะ  ชอบเอาชนะตนเอง

อย่าให้เวลาหมดไปวันๆ
โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

ตื่นขึ้นมา ยังมีลมหายใจอยู่
ถือว่านี่คือ ของขวัญอันล้ำค่าของเรา 

ทำความดีสวนกระแส เหมือนปลาว่ายทวนน้ำ
ต้องใช้ความพยายามและอดทน

อย่าพึงคิดว่าความชั่วเพียงเล็กน้อย
จึงทำความชั่วนั้น

อย่าพึงคิดว่าความดีแค่นิดเดียว
จึงไม่กระทำความดีนั้น

การทำความดี เหมือนเดินทวนน้ำ ต้องใช้ความอดทน

กัลยาณมิตร คือผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อผู้อื่น คือผู้กล้าที่จะสวนกระแสกิเลส
คือสะพานเชื่อมหนทางพระนิพพานให้กับหมู่ชน ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 

 Total Execution Time: 0.0012859980265299 Mins