หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดี

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2559

เพชร หากไม่ถูกตัดเจียระไน ใยจะเปล่งประกายงดงาม

กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น

ชัยชนะรออยู่เบื้องหน้า
อดทน ฝ่าฟัน ผ่านพ้นไปให้ได้

น้ำกลิ้งบนใบบอน
(คนใจไม่แน่นอน กลับกลอก)

หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีของพวกเราทุกๆคน
จะแสดงให้หมู่ชนทั้งหลายได้ประจักษ์อย่างแน่นอน ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010657509167989 Mins