ให้ความเจริญแก่ตัว

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2559

ให้ความเจริญแก่ตัว,พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร,บทความประจำวัน

 

ให้ความเจริญแก่ตัว

 การให้อย่างนี้แหละ  ถูกต้องร่องรอยของพระพุทธเจ้า  พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์  เมื่อมีพระชนม์อยู่  ก็มีการให้อย่างนี้ จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้

 ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้  เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว  ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว  ไม่ต้องไปสงสัย ได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเอง

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 Total Execution Time: 0.0072406808535258 Mins