ยิ่งได้เข้าใจในบุญก็ยิ่งรัก

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2559

พวงเพชร ชูพันธุ์,ยิ่งได้เข้าใจในบุญก็ยิ่งรัก,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา

 

ยิ่งได้เข้าใจในบุญก็ยิ่งรัก

เริ่มรู้จักวัดพระธรรมกายตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ สิ่งที่ประทับใจคือ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย และที่สำคัญคือ การได้นั่งสมาธิก่อนถวายทาน เพื่อทำให้ใสสะอาดก่อน ยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งรักและเข้าใจในการทำบุญ ได้สร้างบารมีเพื่อตัวเราเอง ได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง และรู้จักการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถเอามาใชได้จริงเป็นคำสอนง่ายๆ แต่มีคุณค่าสูงสุด เพราะเราจะรู้สึกได้จากการทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิและได้เรียนรู้กฎแห่งกรรม อยากทำความดีมากขึ้น"

                                                                                                     

 

พวงเพชร ชูพันธ์ุ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0074033816655477 Mins