หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐)
การสร้างต้นแบบ

 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือ การสร้างต้นแบบ ซึ่งต้นแบบตัวนี้ อาจจะเป็นบุคคลหรือวัตถุก็ได้ 

   บางองค์กรอาจมีผู้นำองค์กรที่เป็นต้นแบบ ทำให้คนในองค์กรนั้น ๆ เกิดการเรียนรู้ พัฒนา เพื่อให้เป็นเช่นต้นแบบขององค์กร 

     บางองค์กรอาจมีวัตถุต้นแบบ เพื่อการพัฒนาให้มีลักษณะหรือคุณภาพที่ดีขึ้น

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ด้วยความตระหนักในจุดนี้ หลวงพ่อทั้งสองจึงเพียรสร้างต้นแบบทั้งสองประการ กล่าวคือ ในเรื่องบุคคลต้นแบบนั้น ท่านก็ให้ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่วัดปากน้ำ และคุณยายอาจารย์เป็นหลัก

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     ในขณะเดียวกันต้นแบบที่เป็นวัตถุ ท่านก็ให้ไปเปิดดูว่าวัดในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไร หลวงพ่อทัตตชีโวได้เคยสอนลูก ๆ ไว้ว่า

     “ ก่อนจะมาสร้างวัดของเรา หลวงพ่อได้ตระเวนดูวัดทั่วประเทศว่าเขาทำกันอย่างไร ก็มีทั้งที่ชอบใจ ไม่ชอบใจ จนในที่สุดก็มาพบในพระไตรปิฎกนี่แหละว่าวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือ วัดเวฬุวันนั้น พระเจ้าพิมพิสารสร้างไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ประทับ รวมทั้งเอาไว้ฝึกบุคลากรทางพระพุทธศาสนา แต่แม้กระนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนว่า แล้ววัดต้นแบบควรจะเป็นอย่างไร ทั้งที่ยายก็ย้ำว่าวัดต้องสะอาด และเป็นระเบียบ ”

      “ แล้วหลวงพ่อมาได้รูปแบบชัดเจนตอนไหนครับ ”

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     “ ความจริงหลวงพ่อก็ทำนะ แต่ไม่ได้เฉลียวใจ จนกระทั่งได้มาอ่านเจอพระสารีบุตรกวาดวัด อ้าว นี่ตรงกับที่ยายบอกไว้เลย เช้ามาพระสารีบุตรท่านไม่ได้ไปบิณฑบาตเหมือนกับภิกษุรูปอื่นนะ พอพระรูปอื่นไปบิณฑบาต ท่านจะเดินตรวจวัดเลย ไปเก็บกวาดที่ที่ไม่ได้กวาด หรือที่ไหนกวาดแล้วไม่ได้เก็บ ท่านก็จะไปเก็บ ไปทิ้งพวกขยะทั้งหลาย แล้วก็ไปสำรวจพวกเตียงตั่ง เครื่องไม้เครื่องมือที่เก็บงำไม่เรียบร้อย ”

     “ ทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นครับ ”

     “ ก็เพื่อป้องกันพวกนักบวชต่างศาสนามาเห็น แล้วจะเอาไปติเตียนได้ไงหล่ะ ”

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     “ แล้วท่านทำอะไรต่อครับ หลวงพ่อ ”

     “ จากนั้นท่านก็ไปดูที่พักพระที่เจ็บป่วย ไปให้กำลังใจ ไปถามไถ่ว่าขาดเหลืออะไร แล้วก็จัดแจงหาหยูกยาให้พระป่วยจนเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละ ท่านจึงจะไปบิณฑบาต

     พออ่านเจอตรงนี้ หลวงพ่อจึงดีใจว่า เออ ที่ยายสั่งไว้วัดต้องสะอาด เป็นระเบียบ อยู่ตรงนี้ ทำให้มีหลักในการตอบแล้วว่ามาจากไหน ทำให้หลวงพ่อให้เหตุผลได้ว่าทำไมต้องเดินตรวจวัด ”

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๗๐) การสร้างต้นแบบ , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

     จากประเด็นนี้ทำให้กลับมามองดูว่า สาเหตุแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองของเราอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่ได้ดำเนินรอยตามต้นแบบสมัยพุทธกาล จึงเกิดการปล่อยปละละเลย ทำให้เป็นที่ดูแคลนของเพื่อนต่างศาสนิกได้ รวมทั้งเป็นการทำลายศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธด้วยกันเอง

     ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องสร้างต้นแบบสังคมชาวพุทธให้เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักความดีสากล สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อขยายชุมชนชาวพุทธให้กว้างขวางต่อไป


 


ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ
๖ ต.ค. ๕๙
anacaricamuni.blogspot.ae

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029857198397319 Mins