หญิงทุรยศ

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2547

 

             หญิงประทุษฐ์ทำเล่ห์ซ้อน                เหนือชาย

คิดคดมุ่งมั่นหมาย                             ค่ำเช้า

คอยไข้ป่วยปางตาย                           อับลาภ

      เอาพิษเพิ่มภักษ์เข้า                     เหตุนั้นควรถวิล

 

 Total Execution Time: 0.012092717488607 Mins