หนีไม่พ้น

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2546

 

.....คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ใจของเรา จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน ใครสั่งสมอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น สร้างความดี สร้างกุศล ก็ได้บุญ ได้ความสุข

 

 Total Execution Time: 0.0083086848258972 Mins