อย่าให้ใจเสีย

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2546

 

 

.....เหตุการณ์ต่างๆ มีดี มีเสีย โลกเราเป็นอย่างนี้มานานแล้ว บางช่วงก็ยินดี ร่าเริง บางช่วงก็ทุกข์ เครียด กังวล สับสนโลก จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด อย่าไปกังวลกับมันเลย รักษาใจเราไว้ดีกว่า อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี แม้เป็นเรื่องของคนอื่น ถ้าขืนไปคิดมีแต่จะเข้าตัว เสียอะไรเสียได้เสียไป แต่อย่าให้ใจเสีย

 Total Execution Time: 0.017905700206757 Mins