พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ประธานกฐิน คุณฐิตารีย์  ธีรพันธิ์พิชัย
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

​​​​​​

 

 Total Execution Time: 0.0014247020085653 Mins