พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์เก้าต้น
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดย พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
และคณะกัลยาณมิตร
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.018385835488637 Mins