พิธีสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2559

พิธีสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
สนามสอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ณ วัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.00099891424179077 Mins