พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ 

            

           "สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ"     รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง      การทำใจหยุดนิ่ง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคน ชีวิตของผู้ที่มีใจหยุดดีแล้ว เป็นชีวิตที่มีพลัง มีความบริสุทธิ์  มีอานุภาพในการที่จะทำความดี เอาชนะความชั่ว ขจัดความไม่บริสุทธิ์ ทำให้ใจเราได้เข้าถึงความหลุดพ้น มุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต ใจหยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราเกิดมาชาตินี้ จะต้องฝึกใจหยุดนิ่งให้ได้ บุคคลใดหยุดใจได้สมบูรณ์ บุคคลนั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ชนะโลก เป็นผู้สมปรารถนา ในชีวิตอย่างแท้จริง

   

 

 

 "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011045972506205 Mins