พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

 พุทธพจน์เตือนใจ

 

               "อปฺปมาโท อมตํ ปทํ" ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย

          ในสมรภูมิรบ หากทหารอยู่ในหลุมหลบภัย ย่อมปลอดภัยจากอาวุธร้ายของศัตรู  ในสมรภูมิชีวิตก็เช่นเดียวกัน ผู้มีใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ย่อมปลอดภัยจากทุกข์ทั้งปวง  ทหารอยู่ในสมรภูมิรบ ย่อมต้องระวังมิให้ตกเป็นเป้าสายตาของศัตรู จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำพรางตัวหลบซ่อนให้ดี และเพื่อจับทิศทางการคลื่อนไหวของศัตรูผู้รุกราน  ศูนย์กลางกายเปรียบเสมือนหลุมหลบภัยของใจ ที่จะคอยป้องกันภัยจากปัญหาและปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อใดที่ใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ถูกส่วน เมื่อนั้นกระแสแห่งความสุข ความชุ่มเย็นภายในจะหล่อเลี้ยงใจให้มีความสุขสดชื่นเบิกบาน  ความสว่างไสวย่อมจะบังเกิดขึ้น  จนทำให้มองเห็นหนทางที่จะดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะ

   

 

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010439316431681 Mins